การใช้ TE Client

หลังจากทำการติดตั้ง TE Client แอพ Terminal Emulation จะปรากฏขึ้นในบัญชีรายชื่อแอพที่ติดตั้ง การเปิดใช้ Client แตะที่ไอคอน Terminal Emulation TE Client สามารถใช้ได้กับทั้งบลูทูธสแกนเนอร์หรือกล้องที่ติดมากับอุปกรณ์ เมื่อคุณสแกนข้อมูล จะปรากฏในฟิลด์ที่กำลังเลือก

การปิด Client แตะที่ เมนู > ปิด

การเชื่อมต่อกับโฮสต์ แตะที่หน้าจอหลักหรือแตะที่ เมนู > เชื่อมต่อ คุณสามารถเลือกโปรไฟล์โฮสต์จากรายชื่อที่ปรากฏขึ้น

การปิดการเชื่อมต่อเซสชั่น แตะที่ เมนู > ปิดการเชื่อมต่อ

การเริ่มเซสชั่นอื่นในขณะที่คุณเปิดอีกเซสชั่นอยู่ แตะที่ เมนู > เซสชั่น หลังจากนั้นแตะที่แท็บที่ยังไม่ถูกใช้เพื่อเชื่อมต่อกับโฮสต์อื่น คุณสามารถเชื่อมต่อหลายเซสชั่นได้กับโฮสต์เดียว แต่คุณไม่สามารถใช้ใบรับรองเดียวกันได้ คุณสามาถเชื่อมต่อเซสชั่นได้สูงสุด 4 เซสชั่นต่อหนึ่งครั้ง

การสลับระหว่างเซสชั่น ให้เลื่อนหน้าจอจากซ้ายไปขวาเพื่อใช้เซสชั่นที่เปิดอยู่หรือแตะที่ เมนู > เซสชั่น หลังจากนั้นแตะที่ชื่อโฮสต์ที่คุณต้องการจะทำงาน เซสชั่นที่เปิดใช้งานอยู่จะปรากฏขึ้นบนแท็บที่มีพื้นหลังเป็นสีเขียว

การปิดการเชื่อมต่อเซสชั่นที่เปิดพร้อมกัน แตะที่ เมนู > เซสชั่น หลังจากนั้นแตะที่ x ถัดจากโฮสต์เซสชั่นที่คุณต้องการปิดการเชื่อมต่อ

การใช้สแกนเนอร์ของกล้อง แตะที่ เมนู > สแกน เมื่อคุณสแกนบาร์โค้ด อินเทอร์เฟซของกล้องจะปิดและหน้าจอการจำลองจะปรากฏขึ้น

 


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?    

บทความนี้:

ไม่ถูกต้อง

ไม่สมบูรณ์

ไม่ใช่ที่ฉันต้องการ

อื่นๆ

© 2014 Wavelink Corporation. All Rights Reserved.